Agencja Pracy Tymczasowej Kamień Pomorski  Zadzwoń 790666593

Agencja Pracy Tymczasowej Kamień Pomorski Zadzwoń 790666593

Marzec 5, 2019 0 przez Seks Króliczek

Rozliczanie płacy minimalnej we Francji jest ważnym obowiązkiem firm, których kierowcy wykonują usługi transportu międzynarodowego na kraju tego państwa. Razem z ustawą Loi Macron oraz wdrożonym dekretem nr. 2016-418, francuskie wynagrodzenie minimalne dla delegowanych kierowców ciężarówek wyszczególnione zostało w specjalnych regulacjach.

Agencja Pracy Tymczasowej Bobolice Zadzwoń 790666593

Konieczność wypłacania ustalonej ceny za jakąś porę pracy wpływa na kursy pracownicze własnych firm transportowych funkcjonujących we Francji, a także wymusza pewne obowiązki administracyjne na pracodawcach organizujących podróże służbowe naszych pracowników.

Zamów pracowników wejdź na Agencja Pracy Tymczasowej

Obowiązki administracyjne

Przedsiębiorstwa transportowe zobowiązane są do określenia swojego obywatela na gruncie Francji, we pełnych możliwych przypadkach delegowania. Wynika to również kabotażu, jak również przewozu dwustronnego. Człowiek tego standardu odpowiedzialny jest zbyt reprezentowanie biura we Francji, a także dostarczanie wymaganej dokumentacji.

Firma transportowa musi i wypełnić dla wszystkiego delegowanego kierowcy ciężarówki odpowiednie zaświadczenie o fakcie delegowania. Wymogiem administracyjnym istnieje też prowadzenie ewidencji czasu pracy prowadzonej na miejscu Francji. Kierowca ciężarówki powinien mieć zaświadczenie o delegowaniu w samochodzie, wraz z listem potwierdzającym zawarcie umowy o pracę.

Zasady rozliczenia

Rozliczanie płacy minimalnej we Francji obejmuje wyznaczenie godzin roli w styl dobry z obecnymi na kraju tego państwa zasadami. Powinno uwzględniać godziny równoważne oraz nadliczbowe, wypłacane z dobrym dodatkiem według obowiązującej stawki. Od stycznia 2019 roku, stawka płaca minimalna we Francji zwiększyła się i teraz wynosi 10,03 euro za godzinę. W podsumowaniu należy też uwzględnić godzina pracy tzw. amplitudy, która oznacza okres między odpoczynkami pracownika.

Agencja Pracy Tymczasowej Bobolice Zadzwoń 790666593

Wskazane jest dodatkowo wyznaczenie dni urlopu i nowych wolnych dni, włącznie z przenoszącymi się do nich wynagrodzeniami. Obowiązek rozliczania płacy minimalnej we Francji nie dotyczy przewoźników, którzy tworzą jedynie przejazdy tranzytowe.

Płaca minimalna i prawo unijne

Razem z ważnymi przepisami, składniki wynagrodzenia i pozostałe dodatki zawarte w państwowym układzie zbiorowym dotyczą również delegowanych pracowników francuskich. Regulacje też nie są zgodne z przepisami prawa unijnego, jednak podlegają weryfikacji w wypadku przeprowadzania kontroli przez francuską Państwową Inspekcję Pracy.

Francuskie służby kontrolne wymagają honorowania krajowych przepisów, nawet jak sprzeciwiają się temu aparaty unijne. Płaca minimalna wynikająca z zespołu zbiorowego może kiedyś zawierać nie tylko minimalną stawkę godzinową, ale również dodatek stażowy (uzależniony od długości książki oraz podnoszący do 8 proc.), dodatek z urzędu pracy porą nocną, wszelkie dodatki z urzędu roli w wielka i niedziele oraz należności z urzędu podróży służbowych, naliczane za wszelki dzień z pomieszczeniem oraz dwoma posiłkami.

Konsultacja techniczna

Źródło artykułu Rozliczenie płacy minimalnej we Francji

 

Agencja Pracy Tymczasowej Bobolice Zadzwoń 790666593